Typetal

Et typetal er det tal der fremkommer oftest i en liste med tal.

Det er dermed uden betydning hvor store eller små tal der findes i listen. Typetallet er det tal der er størst sandsynlighed for at trække, hvis man trækker et tilfældigt tal fra listen.

Eksempel på typetal

Liste: 1, 2, 4, 1, 5, 3, 7 | Her er  typetallet 1, fordi det fremkommer 2 gange, mens alle andre tal kun fremkommer en gang hver.

Liste: 1, 2, 4, 1, 5, 2, 7 | Her er  typetallene 1 og 2, fordi de begge fremkommer 2 gange, mens alle andre tal kun fremkommer en gang hver.

 

Relateret:
Læs også om gennemsnit og median.