Rektangel

Et rektangel er en firkant, hvor alle fire vinkler er rette (90 grader). Dermed bliver de modstående sider i firkanten lige lange.

Hvis alle 4 sider er lige lange, så kaldes det et kvadrat.

Omkreds af et rektangel

Omkredsen af et rektangel kan nemt findes ved at lægge længden af alle siderne sammen. Da de modstående sider i firkanten altid er lige lange, så kan man nøjes med længden af 2 sider der støder mod hinanden og gange disse med 2.

O = 2 * (a + b)

O = omkreds

a = den ene side i rektanglet

b = En side i rektanglet der støder op imod a

Areal af et rektangel

Arealet af et rektangel findes ved at gange 2 sider i rektanglet med hinanden, hvor de 2 sider skal støde imod hinanden.

A = a * b

A = areal

a = den ene side i rektanglet

b = En side i rektanglet der støder op imod a