Median

En median er det midterste tal i en sorteret liste.

Det er dermed uden betydning hvor store eller små tallene er i enderne af listen. Hvor et gennemsnit vil blive påvirket af vilde udsving, så har dette ikke betydning for medianen, som kun kigger på midten af en sorteret liste. Hvis listen indeholder et lige antal elementer, så vil medianen være gennemsnittet af de 2 midterste elementer.

Eksempel på median

Liste: 1, 2, 4, 5, 17, 33, 67 | Her er  medianen 5, fordi tallet 5 fremkommer som det midterste element.

Liste: 1, 2, 4, 5, 17, 33, 67, 69 | Her er  medianen 11, fordi de 2 midterste tal er 5 og 17. Gennemsnittet af 5 og 17 er 11.

 

Relateret:
Læs også om gennemsnit og typetal.