Areal af cirkel

Du kan udregne arealet af en cirkel med denne formel:

A = π * r⑵

Det kan også skrives som:

A = π * r * r

A = arealet

r = radius

Eksempel:

En cirkel med radius på 6 cm:

A = π * r * r = π * 6 cm * 6 cm = 36π cm⑵ = 113,1 cm⑵

 

Relateret:
Læs også om omkreds af cirkel.