Pi

Pi skrives med det græske bogstav π.

π = 3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679….

Pi er en matematisk konstant med uendeligt antal cifre. Derfor er det mest nøjagtigt i udregninger at benytte selve pi fremfor decimaltallet, som aldrig bliver helt nøjagtigt.

Pi benyttes bl.a. til udregning af omkreds og areal af cirkler.

Man kan fint afrunde decimaltallet for pi. Men gør man dette tidligt i en udregning og fortsætter med at benytte dette lidt unøjagtige tal, så kan det endelige resultat vise sig, at afvige en del fra det korrekte tal. Derfor skal man altid forsøge at bevare π i udregningen og først konvertere til et decimaltal i selve resultatet.

Selv i resultatet giver det ofte mening at angive med π, med mindre du rent praktisk skal bruge decimaltallet. Skal du f.eks. male en cirkel og har regnet dig frem til at du skal male en overflade på 4π kvadratmeter, så giver det mere mening at regne om til 12,566 kvadratmeter, når du skal bestemme mængden af maling.