Pythagoras læresætning

Med Pythagoras læresætning kan du finde længden på den ubekendte side i en retvinklet trekant. Kender du længden på 2 sider kan du beregne længden den sidste side.

Sætningen lyder sådan:

a⑵ + b⑵ = c⑵

Dette kan også skrives som:

a*a + b*b = c*c

Her er det vigtigt at a og b er de 2 kateter, dvs. de 2 sider der sammen giver den rette vinkel.
c er hypotenusen, hvilket er siden overfor den rette vinkel.

Beregne hypotenusen

Hvis du kender længden på side a og side b, så indsætter du bare disse og du kender nu c⑵

For at finde længden af c skal du derfor tage kvadratroden af resultatet, dvs. kvadratroden af c⑵

Beregne længde a

Hvis du kender længden på side b og side c, så skal du trække b⑵ fra på begge sider. Dermed:

a⑵ = c⑵ – b⑵

Du kan nu indsætte og finde værdien af a⑵

For at finde længden af a skal du derfor tage kvadratroden af resultatet, dvs. kvadratroden af a⑵

Beregne længde b

Hvis du kender længden på side a og side c, så skal du trække a⑵ fra på begge sider. Dermed:

b⑵ = c⑵ – a⑵

Du kan nu indsætte og finde værdien af b⑵

For at finde længden af b skal du derfor tage kvadratroden af resultatet, dvs. kvadratroden af b⑵